Home
Dacii
Societatea
Armata
Regii dacilor
Cultura
Economia
Razboaiele daco-romane
Continuitatea
Cetatile dacilor
Dacii pe Internet
Links
Articole diverse
Diverse
Noi suntem D'aci

          Latinismul acestui popor începe din perioada Școlii Ardelene si continuă într-un mod surprinzător pînă în zilele noastre. Deși exista dovezi copleșitoare care ne fac să punem la îndoială originea latină a acestui popor, se perpetuează și în zilele noastre o teză care este, în lumina noilor descoperiri și interpretări ilogică și lipsită de bun simț. Intelectualii din școala ardeleană sunt cei care au pus în circulație aceasta idee ( originea latină a poporului nostru ), care, au avut o intenție lăudabilă în fond, prin susținerea latinitătații acestui popor. Un motiv politic pur. Stăpînirea maghiară din acele vremuri, susținea că ea este promotoarea civilizației vestice ( de origine latină ), civilizație superioară, iar ei sînt datori să scoată popoarele pe care le stapîneau la "lumina" civilizației. Sub acest pretext, maghiarii au subjugat si exploatat popoarele din centrul Europei. Intelectualii Școlii Ardelene căută să combată aceasta teorie. Ei se folosesc de cucerirea Daciei de către romani pentru a încerca să provoace o dispută ideologică pe această temă. Aceștia exagerează în mod evident si deliberat contribuția romanilor la formarea poporului român. S-a ajuns pînă acolo încît au pretins că noi sîntem un popor latin. Este binecunoscut faptul ca s-a încercat o latinizare forțată a limbii ( care a eșuat din fericire ) doar pentru a dovedi acest lucru.  Ei  afirmau că poporul român nu are nevoie de civilizarea de către așa-zișii reprezentanții ai civilizației latine în această zonă. Ideea susținută: acest popor este urmașul poporului roman în această zonă și nu este nevoie ca cineva să ne civilizeze. Poporul român s-a născut civilizat, s-a născut latin. Puteau sa combată în acest fel pe plan ideologic stapînirea maghiară din aceste vremuri.

          Este vorba în fond de o eternă încercare a acestui popor de a se justifica în fața altor popoare, de a se situa deasupra altora prin proveniența dintr-o viță nobilă. Este veșnică problema apartenenței poporului român la popoarelor Europene vestice ( "civilizate" ) sau estice. Și dacă poporul român nu aparține prin manifestările sale popoarelor apusene, trebuie să aparțină totuși acestui tip indiferent de adevăr. Cucerirea Daciei de către romani a făcut ca aceste persoane să aibă un anumit punct de sprijin. Tot așa se susține și astăzi originea latină ( "de sînge albastru" ) a poporului nostru, origine insuficient documentată, forțată în mod evident și are supusă la analize aprofundate începe să își arate multiplele puncte slabe. În fond, slăbiciunile acestei teorii sînt mai multe decît argumentele care o susțin.

          În acest fel se explică și succesul unor istorici străini care pun la îndoială continuitatea noastră în aceste locuri. S-a ajuns la nivelul istoricilor străini numai la o "înțelegere" de a nu rediscuta problema pînă la apariția unor noi informații și nicidecum nu s-a hotărît definitiv și irevocabil că suntem ceea ce spun istoricii noștri. Și astfel, ajungem să învățăm la orele de istorie, despre daci și romani, despre ce frumos s-au înțeles ei și ce popor minunat a s-a născut din contopirea lor. Romanii s-au luptat cu dacii pe care i-au cucerit si apoi exploatat. Acesta este adevărul. Cît de bine te înțelegi cu un asupritor? Cît de bine se înțelegeau romanii cu femeile dace, vedem pe Columnă: lupta îndîrjite alături de bărbați împotriva asupritorilor sau chinuiesc soldații romani capturați. Istoria ne face să credem că în numai cîțiva ani au devenit soțiile iubitoare ale acelorași soldați. Dar mai bine sa vedem ce ne spune un șef scoțian: „romanii cei lacomi își înrobesc supușii, jefuiesc, ucid, siluiesc. Constrângerile sînt la ordinea zilei: serviciul militar, impozitele, tributul în natură, corvezile. Cîmpurile, minele, porturile aparțin romanilor, în timp ce muncitorii agricoli, minerii și docherii sînt băștinași. Însăși ideea de imperiu este o mare amăgire: Ei transformă totul în pustiu și numesc aceasta pace."

                Grupul Sarmizegetusa consideră că istoria adevărată a acestui popor trebuie să fie cunoscută de fiecare român. Elevul acestei țări trebuie să știe cine îi sînt străbunii. Propunem o abordare a istoriei bazata pe documente, marturii ale acelor timpuri. Aceasta viziune asupra istoriei ar trebui complectată cu ajutorul descoperirilor științifice de ultima oră care ne pot ajuta sa ne înțelegem istoria. Ne referim aici la antropologie, lingvistică comparată, genetica... Toate acestea trebui e îmbinate  cu bunul simț (logică dacă doriți ), pentru a nu ajunge la interpretări ciudate așa cum se întîmplă în zilele noastre.

                Cei care cunosc istoria reala a acestui pămînt sînt priviți cu circumspecție de persoanele care nu știu adevărul și cred ceea ce au învățat după preceptul crede și nu cerceta. Scopul grupului nostru este de a face cunoscută istoria poporului nostru atît românilor cît și străinilor dornici de a ne cunoaște.

                Grupul Sarmizegetusa a apărut în 1999 ca urmare a contactelor de pe Internet a unor persoane pasionate de istoria strămoșilor noștri, dacii. Acesta s-a născut natural și a evoluat ajungînd la forma pe care o are astăzi. El activează în special pe Internet, care este și canalul de comunicare folosit cu preponderență de grup. Grupul cuprinde persoane din diferite medii sociale si de vîrste diferite, care au o pasiune și preocupare comună: strămoșii noștri dacii. Aceasta "organizație" oferă un cadru unitar și organizat în care se pot schimba informații, idei si păreri despre această problemă. El susține originea dacica, primordiala, a acestui popor.  Cu peste 170 de membrii la aceasta data ( 1 aprilie 2002 ), grupul are un site propriu pe care sînt publicate documente despre strămoșii noștri dacii. Site-ul este structurat pe mai multe părți și cuprinde diverse informații istorice. Grupul are o componenta diversă, în el fiind prezenți studenți, profesori, informaticieni, medici, juriști, jurnaliști...  Grupuri zonale de membrii sînt răspîndite în toate zonele țării, cele mai importante centre fiind la București, Craiova, Timișoara, Iași, Cluj, Brașov. În afara acestor orașe, membrii găsim în toata tara, de la Constanța la Baia Mare, de la Curtea de Argeș la Chișinău . Membrii ai grupului se găsesc si peste hotare in Moldova,Germania, Danemarca, Austria, Canada, Statele Unite. Membrii grupului din orașe se întîlnesc, prezintă și analizează informațiile obținute din diferite surse, discuta problemele apărute în grup.  Conducerea este asigurata de un consiliu de membri care are un rol consultativ. Decizia o finală este luată de liderul grupului: Burebista.  Grupul deține o adresa comuna de e-mail prin care membrii comunica între ei. Un e-mail trimis de un membru pe adresa comună este redistribuit tuturor persoanelor din grup. Pe aceasta cale se comunică informați noi obținute de membrii, se discuta probleme de istorie precum si alte probleme interne ale grupului.  Informațiile se obțin din biblioteci, anticariate, studii ale unor profesori și ale unor colaboratori, muzee, Internet, congrese, contacte cu alte grupuri si organizații care au aceleași domeniu de activitate sau unul care ne este folositor ( de exemplu antropologia, lingvistica... ) In acest mod se pot afla informații deosebit de interesante care nu sînt accesibile în mod obișnuit de publicul larg, fiind informații strict specializate. Pentru a adera la grup o persoana trebuie să complecteze un formular de aderare de pe site-ul grupului. Formularul cuprinde mai multe  informații despre cel care dorește să devină membru. Aici viitorul membru își va alege și o poreclă dacică. Doi membrii nu pot sa dețină aceiași porecla. Ea este necesară datorita modului specific de comunicare între membrii grupului. Programul pentru Internet mIRC, prin care se comunică în grup, impune existența unor porecle. S-a hotărît, pentru a da originalitate grupului, să fie folosite nume dacice sub forma unor porecle. Fiecare membru își alege la intrarea în grup un astfel de nume sau daca nu un nume care sa nu vina in contradicție cu ideile susținute de grup. Iată si cîteva exemple: Abaris, Altamix, Adamclisi, Demian, Cotiso, Zoltes,Valah, Prislea, Ranestorum, Galer, Berasades, Daemon, Derzelas, Dracones, Incer, Solomonar. Grupul are și două canale specializate de mIRC (#sarmizegetusa și #dacii ) unde se dezbat probleme de istorie. În orice perioadă a zilei, dar mai ales seara, după ora 10 seara se pot găsi membrii pe canale care pot oferii informații despre strămoșii noștri sau despre grup. Este foarte posibil să dați peste una din dezbaterile istorice ce au loc pe aceste canale, îndeosebi după ora 22. Canalele au si un conducător (operatorul principal ) care are grijă ca cei  are nu sînt membrii ai grupului si intra pe #sarmizegetusa sau #dacii, să aibă o conduită în concordanță cu tema canalului: Altamix. El pune și topicele pe canal, care nu sînt întotdeauna aceleași cu subiectele: "Nu toți dacii au murit la Sarmizegetusa!", "Puterea lupului e in haita iar puterea haitei e in lup!", "Noi sintem D'aci!", "Vizitați www.sarmizegetusa.ro!" Topicele sînt mesajele cu care este întimpinată persoana care intră pe un canal de comunicație de pe mIRC (#sarmizegetusa, de exemplu ) Uneori topicele anunță și unele din evenimente cadrul grupului

                În luna aprilie s-a lansat noul site al grupului la adresa www.sarmizegetusa.ro Acesta are doua parți. Una dintre ele se va ocupa de viața grupului, iar alta, și cea mai voluminoasă va cuprinde o bază de date despre strămoșii noștri. Baza de date este actualizată săptămînal. Grupul dorește ca acesta baza de date să devină ce-a mai mare de acest fel de pe Internet. Ea va cuprinde documente, cărți, fotografii, filme scurte, animații. Aceasta va avea în vedere istoria acestor pămînturi, din cele mai vechi timpuri si pînă la constituirea statelor feudale românești.

                Revenind la punctul de vederea grupului despre istoria acestor locuri, noi considerăm că dacii alcătuiesc baza etnică majoritară a poporului român. Acest lucru este recunoscut oficial dar este spus cu o jumătate de gură. Este promovată în mod deosebit originea latină a acestui neam. Dar sa vedem cine ar fi putut face latinizarea și cu ce ne-am ales din aceasta "contopire" a popoarelor dac și roman. Coloniștii oricît de numeroși au fost, nu au putut schimba acest lucru. Ei au adus un aport de populație de aproximativ 3,2%  în aceste ținuturi. Comparînd cu structura populației din zilele noaste, din punct de vedere al procentelor, putem spune ca erau ca număr, aproximativ jumătate din cel al maghiarilor ( 7,1 % )  ce trăiesc astăzi in România. Dacia Felix avea aproximativ 2.000.000 de locuitori plus 80.000 de coloniști. Aceste date sînt valabile doar pentru Dacia ocupată de romani, fără a mai lua în considerare teritoriul neocupat. Acest procent este prea neînsemnat pentru a schimba caracteristicile specifice ale poporului dac din orice punct de vedere.

                Legiunile aduse de romani erau formate din soldați de cele mai diferite origini, elementul latin pur fiind foarte mic. Unitatile armatei si administratia aveau doar comandanții romani, vorbeau limba lor materna (deci nu latina ) și se închinau la zeitățile proprii. Romanii nu și-au impus zeitățile lor acestor populații, lucru absolut necesar în schimbarea caracteristicilor esențiale a unei comunități. În anul 204 e.n. contingentul maur a restaurat templul închinat unor zei mauri la Micia, lînga Deva. Dacă în centrul Daciei romane armata care era staționată nu era romanizată … Ei își păstrau armele și modul specific de luptă. Prin urmare nu ne putem aștepta la o latinizare venită din partea acestor legiuni.

                Imperiul roman insasi nu avea caracter romanizator,scopul lui fiind cu totul altul decit "civilizarea "lumii barbare. Să nu uitam de faptul că în timpul lui Hadrian a avut loc o mare retragere a detașamentelor militare. Acest lucru s-a întîmplat la 118, la numai 12 de la cucerirea Daciei. În urma acestei retrageri au mai rămas  cîteva unitati auxiliare și celebrele legiuni Gemina (constituita din traci ) si Macedonica (formata din spanioli, sirieni si alte neamuri). Nici din partea veteranilor nu ne putem aștepta la „un ajutor" pentru latinizare. Pentru a se putea căsătorii cu o băștinașă, orice nou venit trebuia mai întîi să o cucerească, lucru pe care nu putea să îl facă dacă nu îi cunoștea limba. Intrînd în familia fetei el trebuia să știe limba dacă. Despre progeniturile unor astfel de familii, care NU au format poporul român, pentru că erau prea puține, ce putem spune? În orice familie care are un tata de o naționalitate și o mamă de alta, copilul va învăța limba mamei, în primul rînd, limba care îi va deveni, în mod normal, prima limbă, cea pe care o va cunoaște mai bine,limba materna. Și de ce să nu fi învățat copilul limba dacă, atîta timp cît în jurul lui se vorbea aceasta limbă? El ar trăi intr-o familie în care doar o singură persoană vorbește limba latină iar toate celelalte limba dacă. Aceasta în cazul în care veteranul cunoștea limba latină, atît cît o cunoștea…

                Din alt punct de vedere, ce femeie ar fi luat un soț de 45-55 de ani. Care era speranța de viață pentru ei? Cît mai trăiau aceste persoane? În general, istoria îi pomenește ca burlaci fără moștenitori… Pe o piatra funerară a unui veteran roman, descoperita la Caisei lînga Dej, este înfățișat acesta în "veșmînt autohton". Deci vedem o dacizare și nicidecum altceva. O altă categorie de persoane care se presupune că au participat la romanizare sînt funcționarii romani. Aceștia aveau sarcina să organizeze spolierea. Mormintele funcționarilor ne demonstrează că aceștia au adoptat îmbrăcămintea dac㠖 cămeșa și brăcinarii. Din modul de organizare specific statului roman nu a rămas nimic. Dreptul roman care se folosește azi a fost introdus în epoca moderna după codificarea făcuta de Napoleon. În ținuturile locuite de români s-a folosite acel "obicei al pămîntului"  sau "drept valah" pînă prin secolele XVI – XVII.

               Continuînd în aceiași ordine, condițiile climaterice din Dacia sînt diferite de cele din zona mediteraneeana ,de unde provin majoritatea colonistilor. Zona temperat-continentală de la noi nu se compară cu clima dulce din sud. În mod sigur noii veniti au adoptat portul dacic, altfel ar fi înghețat de frig. Locuințele romanilor, construite din piatră sînt improprii condițiilor climaterice de aici. Ele, ca si îmbrăcămintea romanilor sînt adaptate climei calde mediteraneene, și sînt răcoroase și nu acumulează căldura. Dacii aveau case de lemn adaptate condițiilor de aici. În fond țăranii români au construit case de lemn sau chirpici și nu de piatră. Nici din această zona a civilizației romane nu s-a păstrat nimic. Negustorii erau puțini comparativ cu restul populației dace. Deducția logica este că ei știau daca. Un negustor care nu ar fi știut această limbă ar fi avut un serios handicap și ar fi fost ușor și rapid eliminat de concurenta. E aproape sigur deci că  aceștia știau daca. Aveau interesul de a o cunoaște.

                Orașele din Dacia au fost construite și susținute material de către romani. E și normal aîta timp cît aceștia locuiau acolo. Erau centre de în care era prezentă administrația romană, precum și coloniștii. După plecarea acestora orașele au decăzut apoi au disparut. Dacii aveau o civilizație sătească, precum țăranii noștrii. Inscripțiile găsite se referă în majoritate la problemele administrative. Unele din ele împodobesc mormintele unei parți din aristocrația locală, lucru foarte normal. Orice popor are colaboraționiștii săi și acest lucru nu este ieșit din comun. Acestea nu au avut cum contribui la latinizarea dacilor, pentru că majoritatea nu știau să citească. Odată cu abandonarea Daciei de către romani, armata, administrația și majoritatea coloniștilor au părasit zona. Imediat in Dacia a intrat un val de element etnic autohton neromanic sau mai bine zis neromanizat ,dacii liberi ! Se susține că romanii au avut multiple contacte cu dacii înainte de cucerirea romană. Acest lucru este perfect adevarat. Un astfel de fapt nu constitue un lucru neobișnuit. Romanii au avut contacte cu toate popoarele cucerite, înainte ca acest lucru să se fi întîmplat: bascii, evreii, elenii, sirienii, maltezii, fenicienii, pe unii i-au stapinit secole dar nu i-au putut romaniza.

                O altă teorie absurdă este aceea a distrugerii totale a armatei dace de către cea romană. Dimpotrivă. Dupa un timp, de la cucerirea Daciei, a fost impus un tribut ( cens ) de către Trăian dacilor "încapățînați în rebeliune" ( "Daciis assidue rebbelantibus" ). Aceasta datorită deselor răscoale făcute de aceștia. După cucerirea Daciei au avut loc în timpul domniei lui Traian 3 răscoale, în 12 ani. În anul 117 e.n. Dacia este zguduită de o puternică răscoală a dacilor din provincie susținuți de dacii liberi. Răscoala a fost domolită doar după un an odată cu deplasarea împăratului Hadrian în zona. Acesta a avut o asemenea amploare încît împăratul s-a abținut cu greu să nu părăsească îndărătnica Dacie. Noțiunea de daci liberi exclude prin ea îsăși ideea dispariției dacilor. Aceștia au constituit un pericol permanent pentru administrația romană prin incursiunile pe care le făceau în Dacia Felix. Nu au putut fi supuși niciodata : Costobocii din Carpații Păduroși și Bucovina, carpodacii din Moldova și Carpații orientali, "dacii mari și dacii liberi" din nordul și vestul Transilvaniei ca și daco-geții din estul Țării Rumânești (dincolo de Limes transalutanus: Turnu Măgurele - Roșiorii de Vede-Costești - Pitești – Câmpulung - Muscel - Bran – Râșnov ). Aceștia au constituit permanent un pericol pentru Dacia Felix. Răscoale ale dacilor au loc după cum urmează: sub împăratul Antonius Pius ( 138 –161 e.n. ), în 170 e.n. costobocii profită de retragerea Legiunii a V-a Macedonica de la Troesmis la Potaissa și atacă Dobrogea ( ajung la Eleusis în Elada ). Astfel in 214 e.n. sînt inaugurate atacurile carpilor împotriva romanilor și ating maximul lor în 238 e.n. și continuă după cum urmează:

- Alexander Severus (222-235) sarmatii, dacii liberi și primele valuri de goți atacă imperiul ( împăratul își pierde viața într-o răscoală militară condusă de un legionar traco-dac Maximinus care ajunge împărat) - Maximinus Thrax (235--238) fiul unui țăran dac, era un general roman care ÎNȚELEGEA GREU LATINA. Renumit prin forța sa fizică a fost admis în garda personala a lui Alexander Severus și în urma răscoalei pe care o conduce ajunge împărat. Pe Dunăre a respins pe sarmați și pe dacii liberi obținînd titlurile de Germanicus, Sarmaticus și Dacicus.

- Balbinus (238, iulie-octombrie) se pregătea să plece împotriva carpilor și goților dar este ucis de pretorieni.

- Gallienus (253--268) adoptă titlul de DACICUS MAXIMUS în 257 în urma luptelor cu dacii liberi. În timpul domniei sale apare în Tracia, Regalian care pretinde că se trage din casa regală dacă!

- Atacul din 242, în alianță cu goții, în urma căruia e pustiită Moesia și Thrakia.

- Atacul din 245-247 - cel mai puternic și fără ajutor străin în urma căruia a fost desființat pentru totdeauna acel Limes transalutanus. Tot atunci sînt distruse: Slavenii, Romula-Malva, Aquae și Racari din Dacia Malvensis

- atacul Dobrogei din 248, în alianță cu goții, taifalii și bastarnii.

- atacul din 249 asupra zonelor pustiite în anii 245-247, la un an după refacerea localităților Slaveni și Romula - Malva, de data aceasta aliați cu goții și sub conducerea regelui got Kniva, localități care sînt distruse definitiv, iar zona - probabil - ocupată, de asemenea, definitiv de carpi.

- atacul din 253 de la Dunărea de jos, în alianță cu goții și populația locală, cu repetări în anii următori.

                 Începând cu data abandonării Daciei și pînă pe la anul 300, dacii liberi pătrund în Dacia romană. După istoricii români, acești daci erau deja latinizați. Ar fi unicul caz în care romanizarea a depășit granițele imperiului roman, el însuși neromanizat. Sau dacă o luam altfel, un val de daci nelatinizați ajung în contact cu daci în curs de latinizare și sînt latinizați și ei. Unde e logica și bunul simț aici? Civilizația dacă era o civilizație a lemnului ca și ce-a țărănească română. Ocupațiile, obiceiurile, credințele, modul de viață, limba s-au moștenit de la aceștia.

               Ocupațiile dacilor sînt similare pînă la identificare absolută cu cele ale românilor: agricultura, creșterea animalelor, meșteșugurile ( ceramica și prelucrarea metalelor ). Acestea au fost ocupațiile de acum 2000 de ani, acestea au fost și cele de acum 150 de ani. Continuitatea este evidentă și în acest punct. Straiele dacilor sînt identice cu cele ale țăranilor români. Un dac de pe columnă seamănă pînă la identificare cu un țăran român. Însăși istoria oficială recunoaște acest aspect; mai mult, acest lucru fiind remarcat si de urmașii romanilor ( vezi cazul lui Badea Cîrțan ). Se păstrează din portul  dacic ițarii, cămeșa cu flori, poale și mîneci, cojoacele lucrate cu flori, căciula specifică. Femeile dace aveau cămeși cu decolteu, ie, fusta cu clos, fote, basma. Încă nu s-a descoperit nici un dac care sa fie îmbrăcat în toga romană. Cuvîntul îmbrăcăminte este de origine dacică ( și nu latină dupa cum ne spune DEX-ul ), venind de la cuvîntul dac "bracă" ( pantaloni ), care a evoluat pînă astăzi în brăcinari ( ițari ), brăcinar (curea) și îmbrăcăminte. Cuvîntul braca este folosit de Ovidius și Tacitus cînd îi descriu pe geți. Acest cuvînt, brac㠖 bracae, se mai întilnește și la celții din Galia precum și la frigieni.  Modul de viață s-a transmis pîna în zilele noastre.

               Casele de tip megaron acoperiș în două ape se găsesc atît la români cît și la daci. Este suficient să ne uităm la o casă dacică de pe columnă și la una din zonele de munte de astăzi și vedem asemănarea. Continuitatea și nu schimbarea a fost modul de viață a acestui popor. Theopompus relatează că soliile geților se făceau în acompaniament de citeră, așa cum se face și astăzi în Maramureș. Se folosea buciumul, naiu și toba. Tradiția grecească ne spune că primii poeți au fost de origine tracă iar instrumentele muzicale (naiul, cimpoiul, buciumul )sint luate tot de la traci. Studiul Columnei ne dezvăluie dacii voinici cu bărbi și părul lung la maturitate. Femeile purtau părul strîns la spate într-un coc și aveau capul acoperit cu o basma ( ca țărăncile de astăzi ).  Dacii se remarcau și printr-o corectitudine deosebită, toate convențiile fiind încheiate verbal. Litigiile erau rezolvate după obiceiul pămîntului așa cum făceau și tăranii noștrii. În comuna Rod din județul Sibiu se păstrează încă vechiul obicei dacic de a așeza un băț la poartă dacă proprietarul nu este acasă, fără a se încheia poarta. Gospodarii care nu se încuie sînt și astăzi în Țara Moților dacă nu si in alte locuri. Din punct de vedere al modului de gîndire, influențele ar fi fost negative. Din fericire ele nu s-au păstrat. Romanii erau un popor educat în spiritul cotropirii și al jafului. Românii sînt caracterizați ( cel putin pînă curînd ) prin ospitalitate, spirit blînd și pașnic.

                 Religia romanilor de astăzi este un exemplu impresionant de sincretism al religiilor creștine și zamolxiene. Dacii nu erau monoteiști ci hedoneiști ATENȚIE!!! CUVÎNT INEXISTENT ÎN DEX!!!!!!!!!!!. Ei credeau într-un zeu principal pe lîngă care coexistau alte ființe magice, zîne, zburători,moroi,strigoi etc. În cazul creștinismului de astăzi aceste ființe sînt: sfinții, diavolii, heruvimii, arhanghelii, îngerii, serafimii… Ca și creștinii, dacii credeau în nemurirea lor atrăgînd atenția popoarelor antice asupra lor, prin acest lucru. Priveghiul mortului se trage tot de la ei: bucurie și nu întristare la moartea unei persoane.

                Este greu să stabilești ce fel de limbă vorbim în ziua de astăzi daca nu se cunosc elementele esențiale (cel puțin) ale limbii dace. Însușirile și caracteristicile unui popor derivă din elementele sale componente, din grupurile din care el s-a format. Iar dacă nu cunoaștem limba dacă și spunem că limba română este de origine latină facem o afirmație ilogică. Este ignorat elementul cel mai important, determinant, din compoziția poporului român: dacii. Ori ca aceștia să își fi pierdut limba și să își fi păstrat cultura și civilizația este imposibil. Cuvintele limbii române care sânt căutate în dicționarele tuturor limbilor pămîntului. Acest lucru este lipsit de bun simt. Acestea ar trebui căutate într-un dicționar al limbii dace.  Să nu uităm că limba dacă se înrudea cu latina și cu alte limbi de origine indo-europeana. Ar fi nevoie de un studiu comparat al acestor limbi pentru a se stabili cu adevărat care sînt cuvintele de origine dacică. Exista în cadrul limbii matrice indo-europene multe cuvinte pe care le găsim astăzi în limba română. Aceste cuvinte sînt considerate de origine latina deși ele ar fi putut ajunge la noi prin filiera limbii dacice.

                Spațiul acordat acestei prezentări nu ne permite să nuanțăm multe din problemele menționate aici. Dacă doriți sa aflați mai multe despre noi și despre ideile pe care le promovăm, va sugerăm să vizitați noul nostru site ( www.sarmizegetusa.ro ) și să intrați pe canalele noastre de mIRC #sarmizegetusa și #dacii unde vă stăm la dispoziție. Avem și o adresă de e-mail la care vă putem răspunde: contact@sarmizegetusa.ro

            Grupul Sarmizegetusa